แหวนทองคำ 9k ประดับทับทิม Ruby ดีไซน์ดอกไม้ 5 กลีบ

รัก ……….

ดอกไม้ 5 กลีบ

จากการสอบถามราคาจากปากคลองตลาด เมื่อวันที่ thirteen ก.พ. 2566 ราคาอยู่ที่กำละประมาณ 160 บาท ซึ่งการให้ ดอกไฮเดรนเยีย หมายถึง การแสดงความขอบคุณอีกฝ่ายที่ยอมรับและเข้าใจเสมอมา. เด็ดดอกไม้นับกลีบครั้งต่อไป อย่าลืมลำดับเลขฟีโบนักชี จะได้ไม่พลาด รัก .. ไม่รัก ..

ดอกไม้ 5 กลีบ